Rượu Anh Béo

Thứ bảy - 30/11/2019 15:45
Cư dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của nghề trồng lúa nước đã biết tạo ra rượu cách đây hàng nghìn năm. Có thể thống kê được hàng nghìn công thức nấu, hàng trăm cách ủ men tại các vùng miền khác nhau.
Rượu Anh Béo

Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà những kinh nghiệm quý báu này thường chỉ được truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác nên cũng đã thất truyền khá nhiều.

Có nhiều vùng cất rư